Zoeken

FAQ

 • Hoe kan ik de loongegevens aanleveren voor het vaststellen van de premie?

  U of uw administratiekantoor levert loongegevens aan bij Pensioenfonds Detailhandel via de uniforme pensioenaangifte (upa). Zorg ervoor dat u het regelingkenmerk van het sociaal fonds meestuurt.

 • Hoe kan ik mijn betaalwijze of rekeningnummer controleren en/of aanpassen?

  U kunt uw betaalwijze of rekeningnummer zelf controleren en/of aanpassen onder ‘Mijn gegevens’ in het Werkgeversportaal. Het Werkgeversportaal vindt u op www.pensioenfondsdetailhandel.nl.

 • Hoeveel premie moet ik betalen?

  De premie wordt berekend over de aangeleverde loongegevens van uw werknemers. Een overzicht met de premiepercentages vindt u hier.

 • Op welk rekeningnummer moet ik de premie overmaken?

  Het rekeningnummer vindt u hier. Het is belangrijk dat u bij uw betaling het juiste betalingskenmerk vermeldt. Het betalingskenmerk vindt u terug op uw nota. 

 • Waar kan ik terecht met mijn vragen over de activiteiten van het sociaal fonds?

  Een overzicht met de contactgegevens vindt u hier.

 • Waar kan ik terecht met mijn vragen over de gegevensaanlevering en de premie?

  Een overzicht met de contactgegevens vindt u hier.

 • Waar vind ik mijn nota’s?

  Een overzicht van de nota’s vindt u terug in het tabblad Nota in het Werkgeversportaal. Het Werkgeversportaal vindt u op www.pensioenfondsdetailhandel.nlHier vindt u bovendien per nota de specificatie.

 • Waarom betaal ik premie voor het fonds?

  Het fonds richt zich met haar activiteiten op de belangenbehartiging van de werkgevers en werknemers in de branche. De doelstellingen van het fonds staan hier.
  De verplichtstelling volgt vanuit de cao. Uw cao vindt u hier.

 • Wanneer ontvang ik de nota?

  U ontvangt eens per kwartaal de nota van het sociaal fonds. Een overzicht met de notadata vindt u hier.

 • Wat gebeurt er als ik niet voldoe aan de premieafdracht?

  Wordt er niet voldaan aan het afdragen van de premie, dan gelden onderstaande incassokosten. Naast deze incassokosten wordt de wettelijke handelsrente opgelegd.

  Hoofdsom

      incassokosten (excl. btw)

  tot € 250

      € 37,-

  € 250 tot € 500

      € 75,-

  € 500 tot € 1.250

      € 150,-

  € 1.250 tot € 2.500

      € 300,-

  € 2.500 tot € 3.750

      € 450,-

  € 3.750 tot € 5.000

      € 600,-

  meer dan € 5.000

      15 %

 • Zijn alle werknemers premieplichtig?

  Ja, de premie wordt berekend over het loon van al uw werknemers.