Zoeken

Over het fonds

Al sinds een groot aantal jaren kent de branche een Sociaal Fonds. Uit dit fonds, opgebracht door werkgevers en werknemers, worden tal van activiteiten gefinancierd die goed zijn voor de (ontwikkeling van de) branche.

*NIEUWS* | 2 maart 2021

Capgemini nieuwe uitvoerder van Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken 

Per 1 januari 2021 is Capgemini de nieuwe uitvoerder voor Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken. Dat betekent dat Capgemini vanaf heden premienota's verstuurt. De premienota voor het vierde kwartaal 2020 heb je in februari 2021 nog van TKP ontvangen. 

Je hoeft zelf geen actie te ondernemen
De aanlevermethode voor salarisgegevens blijft hetzelfde. Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken blijft samenwerken met Pensioenfonds Detailhandel. Het Pensioenfonds laat de administratie ook per 1 januari uitvoeren door Capgemini. Voor het vaststellen van de premie blijft Sociaal Fonds Bloemendetailhandel gebruik maken van de salarisgegevens in het werkgeversportaal Pensioenfonds Detailhandel. Je hoeft dus zelf geen actie te ondernemen.

Verbeterde dienstverlening
Het werkgeversportaal is verbeterd. Hierdoor is het gebruiksgemak voor werkgevers verhoogd. Zo is het mogelijk om facturen met iDEAL te betalen. De communicatie verloopt meer digitaal. Dat geldt ook voor facturen en eventuele betalingsherinneringen. Je kan je mailadres controleren of opgeven in het werkgeversportaal, via het tabblad 'Organisatie' en dan 'Correspondentie'.

Nieuwe contactgegevens
Door de overstap naar Capgemini zijn de contactgegevens gewijzigd. Vragen kun je telefonisch stellen via telefoonnummer 020 - 244 54 25. Of stuur een e-mail naar werkgever@SFBloem.nl
Wil je je werkgeversnummer vermelden als je contact opneemt? Capgemini kan je dan beter van dienst zijn.

------------------------------------

Sociaal Fonds stimuleert branche-relevante ontwikkelingen

Met de middelen die in het Sociaal Fonds komen, worden voor de branche relevante ontwikkelingen gestimuleerd.

 • Allereerst wordt er gewerkt aan versterking van werkgeverschap, middels de nieuwe CAO en de daarbij behorende instrumenten en informatie.
 • Daarnaast wordt ingezet op versterking van ondernemerschap, via trainingen (Mijn Tent wordt Top), businessclubs, persoonlijk contact en marketing/promotie.
 • Ook versterking van het vakmanschap via o.a. vakwedstrijden en verbetering vakonderwijs wordt mede gefinancierd door het Sociaal Fonds.

Zo draagt het Fonds dus bij aan versterking van de totale branche.

Kort samengevat

 • Het is niet zo dat dit Sociaal Fonds een extra heffing is, het is de vervanging van een heffing, die al jaren bestond;
 • Het is niet zo dat het Sociaal Fonds alleen door VBW-leden wordt betaald, alle bloemisten dragen bij;
 • Het is niet zo dat alleen werkgevers betalen aan het Sociaal Fonds, ook werknemers betalen (zij het een bescheiden deel);
 • Met het Sociaal Fonds zijn we gezamenlijk in staat om de noodzakelijke ontwikkelingen naar de toekomst voor de branche mede mogelijk te maken.

Wij hopen u hiermee wat meer te hebben geïnformeerd over de bedoeling en werkwijze van het Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken.

Doelstelling van het fonds

De doelstellingen van het sociaal fonds zijn: 

 • Het bevorderen van kwaliteit en vitaliteit van medewerkers in de bloemendetailhandel via vakmanschap, vakevents, klanthousiasme, inspiratieteams en studieclubs. 
 • Vitaliseren van het ondernemerschap en werkgeverschap. 
 • Ontwikkelen toekomstgericht Groen Vakonderwijs via Floral Education Center, praktijkleren, Proeve van Bekwaamheid en instroomstimulering. 
 • Verstrekken van heldere en praktische Cao-communicatie. 

IBAN 

NL34INGB0007212813

KVK-nummer 

64544354