Zoeken

FAQ

 • Hoe kan ik bijdragen aan een efficiënte en duurzame inrichting van de administratie én kosten besparen?

  • Ontvang je facturen per e-mail. Je bespaart € 2,50 per factuur. Geef je mailadres door via het mailadres betalen@SFBloem.nl
  • Stel een automatische incasso in via het mailadres betalen@SFBloem.nl Je betaalt dan altijd op tijd en bespaart € 5,00 per herinnering en € 7,50 per aanmaning.
 • Hoe kan ik de loongegevens aanleveren voor het vaststellen van de premie?

  Jij of jouw administratiekantoor levert loongegevens aan bij Pensioenfonds Detailhandel via de uniforme pensioenaangifte (upa).  Het bestuur van Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken ontvangt van het Pensioenfonds Detailhandel de gegevens die voor de premie-inning van het Sociaal Fonds noodzakelijk zijn.  

 • Hoe kan ik een automatische incasso instellen?

  Je kan een automatische incasso instellen door een mail te sturen naar (betalen@SFBloem.nl). Een automatische incasso voorkomt een niet tijdige betaling en extra kosten. 

 • Hoe kan ik mijn rekeningnummer controleren en/of aanpassen?

  Je kunt je rekeningnummer zelf controleren en/of aanpassen onder ‘Organisatie’ in het Werkgeversportaal. Het Werkgeversportaal vind je op www.pensioenfondsdetailhandel.nl. Stuur bij wijziging van het rekeningnummer ook een mail naar betalen@SFBloem.nl

 • Hoe kan ik wijzigingen doorgeven?

  Wijzigingen in bijvoorbeeld adresgegevens, email of betaalwijze geef je door per mail via betalen@SFBloem.nl. Het werkgeversportaal voor Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken is niet meer in gebruik. 

 • Hoeveel premie moet ik betalen?

  De premie wordt berekend over de aangeleverde loongegevens van jouw werknemers. Een overzicht met de premiepercentages vind je hier. Over de loonsom wordt 0,75% premie berekend.

 • Mijn factuurbedrag is hoger dan € 100,-. Hoe kan ik in termijnen betalen?

  Als je in termijnen wilt betalen, stuur dan een verzoek naar het mailadres betalen@SFBloem.nl. In termijnen betalen kan bij factuurbedragen vanaf  € 100,-.

 • Op welk rekeningnummer moet ik de premie overmaken?

  Het rekeningnummer vind je hier. Het is belangrijk dat je bij jouw betaling het juiste betalingskenmerk vermeldt. Het betalingskenmerk vind je terug op jouw nota. 

 • Waar kan ik terecht met mijn vragen over de activiteiten van het sociaal fonds?

  Een overzicht met de contactgegevens vind je hier.

 • Waar kan ik terecht met mijn vragen over de gegevensaanlevering en de premie?

  Een overzicht met de contactgegevens vind je hier.

 • Waar vind ik mijn facturen?

  Je kan jouw facturen per mail opvragen via betalen@SFBloem.nl.

 • Waarom betaal ik premie voor het fonds?

  Het fonds richt zich met haar activiteiten op de belangenbehartiging van de werkgevers en werknemers in de branche. De doelstellingen van het fonds staan hier. De verplichtstelling volgt vanuit de cao. Jouw cao vind je hier.

 • Wanneer ontvang ik de nota?

  Je ontvangt in het tweede kwartaal een voorschotnota voor het betreffende jaar. Het bedrag is gebaseerd op de loongegevens per 31 december van het voorafgaande jaar. Na afloop van het jaar wordt het definitieve notabedrag berekend. Je ontvangt vervolgens een correctie op de voorschotnota. Dat betekent dat je waar nodig een bedrag bijbetaalt of terug ontvangt. 

 • Welke kosten brengt het fonds in rekening bij de facturatie?

  Het fondsbestuur hecht aan een efficiënte en duurzame administratie. Voor automatische incasso worden geen kosten berekend. Daarnaast zijn we genoodzaakt vanaf 1 januari 2024 voor de volgende zaken kosten te berekenen:

  • € 2,50 per factuur per post, voor facturen per mail worden  geen kosten in rekening gebracht
  • € 5,- voor iedere betalingsherinnering
  • € 7,50 voor iedere aanmaning
 • Zijn alle werknemers premieplichtig?

  Ja, de premie wordt berekend over het loon van al jouw werknemers, vanaf de indiensttredingsdatum tot de eerste dag van de maand waarin de AOW-leeftijd wordt bereikt.