Zoeken

FAQ

 • Hoe hoog is de premie voor Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken?

  De hoogte van de premie voor Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken is exact gelijk gebleven aan de premie van het voormalige Sociaal Fonds: jaarlijks 0,75% van de loonsom (waarbij aan werknemers 0,05% mag worden doorbelast). Omdat het nieuwe fonds pas per 1 april 2016 een heffing zal opleggen, wordt in 2016 gedurende 9 maanden 1% (= 0,75% op jaarbasis) aan heffing opgelegd. U vindt het premieoverzicht en een rekenvoorbeeld onder Downloads

 • Hoe kan ik de loongegevens aanleveren voor het vaststellen van de premie?

  De premienota’s zijn direct gebaseerd op de loongegevens die u aanlevert voor Pensioenfonds Detailhandel. U of uw administrateur levert de loongegevens bij ons aan. De aangeleverde loongegevens vindt u terug in het Werkgeversportaal op www.pensioenfondsdetailhandel.nl.

 • Hoe kan ik mijn betaalwijze of rekeningnummer controleren en/of aanpassen?

  U kunt uw betaalwijze of rekeningnummer zelf controleren en/of aanpassen onder ‘Mijn gegevens’ in het Werkgeversportaal. Het Werkgeversportaal vindt u op www.pensioenfondsdetailhandel.nl.

 • Hoeveel premie moet ik betalen?

  De premie wordt berekend over de aangeleverde loongegevens van uw werknemers. Een overzicht met de premiepercentages vindt u hier.

 • Op welk rekeningnummer moet ik de premie overmaken?

  Een overzicht met de juiste rekeningnummers vindt u hier. Het is belangrijk dat u bij uw betaling het juiste betalingskenmerk vermeldt. Het betalingskenmerk vindt u terug op uw nota. 

 • Waar kan ik terecht met mijn vragen over de activiteiten van het sociaal fonds?

  Een overzicht met de contactgegevens vindt u hier.

 • Waar kan ik terecht met mijn vragen over de gegevensaanlevering en de premie?

  Een overzicht met de contactgegevens vindt u hier.

 • Waar vind ik mijn nota’s?

  Een overzicht van de nota’s vindt u terug in het tabblad Nota in het Werkgeversportaal. Het Werkgeversportaal vindt u op www.pensioenfondsdetailhandel.nlHier vindt u bovendien per nota de specificatie.

 • Waarom betaal ik premie voor het fonds?

  Het fonds richt zich met haar activiteiten op de belangenbehartiging van de werkgevers en werknemers in de branche. De doelstellingen van het fonds staan hier. De verplichtstelling volgt vanuit de cao. Uw cao vindt u hier.

 • Waarom is er een nieuw sociaal fonds?

  Toen sociale partners in mei 2015 een nieuwe arbeidsvoorwaarden-CAO sloten, is ook besloten om te komen met een nieuw Sociaal Fonds. Het vorige fonds liep in 2015 uit, het nieuwe fonds is gestart per 1 januari 2016. Er is dus geen sprake van een extra fonds, maar een vervanging van het oude door het nieuwe fonds. 

 • Wanneer ontvang ik de nota?

  U ontvangt eens per kwartaal de nota van het sociaal fonds. Een overzicht met de notadata vindt u hier.

 • Wat doet Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken?

  Al sinds een groot aantal jaren kent de branche een Sociaal Fonds. Uit dit fonds, opgebracht door werkgevers en werknemers, worden tal van activiteiten gefinancierd die goed zijn voor de (ontwikkeling van de) branche.

  Met de middelen die in het Sociaal Fonds komen, worden voor de branche relevante ontwikkelingen gestimuleerd.

  • Allereerst wordt er gewerkt aan versterking van werkgeverschap, middels de nieuwe CAO en de daarbij behorende instrumenten en informatie. 
  • Daarnaast wordt ingezet op versterking van ondernemerschap, via trainingen (Mijn Tent wordt Top), businessclubs, persoonlijk contact en marketing/promotie. 
  • Ook versterking van het vakmanschap via o.a. vakwedstrijden en verbetering vakonderwijs wordt mede gefinancierd door het Sociaal Fonds.

  Zo draagt het fonds dus bij aan versterking van de totale branche. Lees meer over Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken.

 • Wie betaalt heffing voor Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken?

  Het is een misverstand dat alleen leden van VBW de heffing zouden betalen. Dat klopt niet. Omdat het Fonds Algemeen Verbindend (avv) is verklaard, betalen alle bloemisten (ambulant en gevestigd, wel en geen lid van een brancheorganisatie) exact dezelfde heffing

 • Zijn alle werknemers premieplichtig?

  Ja, de premie wordt berekend over het loon van al uw werknemers.